...
...
 
 

Skradin

 

Skradin je naselje in pristanišče na desnem bregu reke Krke, severno od Šibenika. Gospodarsko pomembni so poljodelstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo in turizam.

Tu je sedež Nacionalnega parka Krka in izhodišče za obisk njegovih znamenitosti. Organizirani turizem se razvija od 1960 naprej.
Na mestu današnjega Skradina je stala ilirska naselbina Scardona.

V obdobju rimske vladavine je bila municipij, od 6. stoletja do 1830 sedež škofije. Skradin so 615 porušili Avari in Slovani, 1522 so ga oropali Turki. Nad mestom so ostanki benečanskih utrdb.

 

Skradin - Hoteli, apartmaji, turistična naselja, počitniške hiše