Pronađite destinaciju, ponudu za vaše putovanje...
 
 
...
...
 
 

Uvjeti rezervacije

Uvodna napomena


Uvjeti rezervacije smještaja, putovanja i drugih turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera između Travel Turist d.o.o. kao posrednika i organizatora putovanja i putnika koji prihvaća ponuđeni i odabrani turistički aranžman.
Sve što je navedeno u uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za Travel Turist d.o.o.
Travel Turist d.o.o. se obvezuje poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, Travel Turist d.o.o. je prikupio od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika Travel Turist d.o.o., Travel Turist d.o.o. ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a.


1. Opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.
Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju tvrtku Travel Turist d.o.o. u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim Internet stranicama.


2. Cijena usluge

Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne ili dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja. Dodatne i posebne usluge se trebaju zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja.
Cijene usluge objavljene su u eurima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena.
Cijene navedene u našim ponudama bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.


3. Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije se primaju telefonskim i elektroničkim putem. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže, a odnose se na putnika kao i na osobe koje prijavljuje na putovanje. Tvrtka Travel Turist d.o.o. ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane putnika prilikom prijave rezervacije. Kako bi potvrdio prijavljenu rezervaciju gost uplaćuje akontaciju čiji postotak varira od 15% do 30% cijene rezervacije. Preostali iznos, do pune cijene rezervacije, uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka putovanja ili se uplaćuje na dan dolaska direktno vlasniku smještajnog objekta, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno. Ukoliko do datuma dolaska ima 21 ili manje dana obavezno se uplaćuje 100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno. Plaćanje je moguće izvršiti uplatom na devizni ili žiro račun Travel Turist d.o.o. ili on-line plaćanjem kreditnom karticom. Plaćanje bankovnom doznakom iz inozemstva moraju biti izvršena najkasnije do pet dana prije dolaska gosta, a iz Hrvatske najkasnije do tri dana prije dolaska gosta. Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija.

Nakon primitka uplate izabrane usluge, putniku će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Voucher služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Putnik je dužan voucher predati prilikom dolaska u smještajni objekt, te će mu na osnovu vouchera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na voucheru, pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.

Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi.
Uplatom rezervacije putnik potvrđuje da u cijelosti prihvaća Uvjete rezervacije, koje je prethodno pažljivo proučio, te potvrđuje da mu je u sklopu istih ponuđeno putno osiguranje. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika tako i za tvrtku Travel Turist d.o.o.


4. Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Travel Turist d.o.o., a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Travel Turist d.o.o. pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Travel Turist d.o.o. može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Travel Turist d.o.o. nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.


5. Smještaj u sobe/apartmane

Predaja ključa zakupljenih smještajnih jedinica je u samom objektu od strane pružatelja usluga. Raspored sobe/apartmana određuje recepcija/pružatelj usluga u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku.
Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga.
Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno.


6. Obveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu.
Tvrtka Travel Turist d.o.o. je dužna osigurati da se putniku pruže sve rezervirane usluge, te stoga odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja rezerviranih usluga ili dijela usluga.


7. Obveze putnika

Putnik je dužan:

- posjedovati valjane putne isprave,
- poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
- pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.
- putovanja u zemlje koje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju
- pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,
- prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)
- putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.


8. Pravo tvrtke Travel Turist d.o.o. na promjene i otkaz

Tvrtka Travel Turist d.o.o. se obvezuje osigurati putniku smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

Tvrtka Travel Turist d.o.o. može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati rezervirane smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti.

Tvrtka Travel Turist d.o.o. je dužna sve putnike koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.


9. Pravo putnika na promjene i otkaz

U slučaju da putnik otkaže fiksno potvrđenu rezervaciju, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.

Travel Turist d.o.o. naplaćuje:

- 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura, za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge,

- 30% od ukupne cijene rezervacije za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge

- 50% od ukupne cijene rezervacije za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge

- 80% od ukupne cijene rezervacije za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge

- 100% od ukupne cijene rezervacije za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge

- 100% iznosa ukupne cijene rezervacije za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju.

Uz svaki storno rezervacije agencija naplaćuje 25,00 euro manipulativnih storno troškova.
*Za vile i kuće za odmor sa bazenom vrijede drugačiji storno uvjeti rezervacija.

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o kranjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova..

Agencija ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.

U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Travel Turist d.o.o. će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.


10. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko Putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanje. Premija osiguranja izračunava se zavisno od vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim Agencija ima sklopljen ugovor. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu:

- smrt
- nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom
- iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb
- poremećaji u trudnoći
- nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje
- štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe
- vojna vježba.

Rizičnim osobama u smislu ovih odredaba smatraju se:

- životni partner osiguranika (bračni drug)
- djeca,
- roditelji,braća i sestre,
- djedovi i bake osiguranika ili osiguranikovog životnog partnera samo u slučaju smrti

Travel Turist d.o.o. djeluje kao posrednik za sklapanje polica osiguranja.

Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 9. ovog Ugovora. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.


11. Putno osiguranje

Cijene putovanja ne uključuju paket putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.
Prihvaćanjem i uplatom rezervacije, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.
U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik.
Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.


12.
Prtljaga

Prtljaga se prevozi na rizik putnika, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.
Tvrtka Travel Turist d.o.o. nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.


13. Rješavanje prigovora

Naglašavamo da je u interesu putnika da svoj prigovor svakako upiše u knjigu žalbe kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške. Ukoliko ni nakon prigovora usluga ne bude poboljšana, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenom prigovoru. Pisani prigovor putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismeni prigovor nakon tog roka, Travel Turist d.o.o. takav prigovor nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje prigovora na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje prigovora. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja prigovora za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Agencija će rješavati samo one prigovore koji se nisu mogli otkloniti na mjestu odmora ili tijekom putovanja. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos rezervacije.


14. Nadležnost suda

Putnik i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora riješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Puli, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.


15. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Travel Turist d.o.o., putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja sa kojim Travel Turist d.o.o. ima sklopljen ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket.


16. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Travel Turist d.o.o. ima kod osiguravajućeg društva Croatia Osiguranje d.d. sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.


17. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih usluga i koristit će se za daljnju komunikaciju. Travel Turist d.o.o. se obavezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih usluga. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, kada se podaci proslijeđuju osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka Travel Turist d.o.o.. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Travel Turist d.o.o.


Rovinj, 25.05.2018.