...
...
 
 

Nacionalni park Krka

 

Krka teče dužinom od 75 km, od živopisnog izvora kraj Knina, pa sve do Jadranskog mora, u koje se ulijeva kod Šibenika. Kao prirodna granica između Sjeverne Dalmacije i Srednje Dalmacije, Krka je na ograncima Dinarida izdubila vapnenačku zaravan stvarajući prirodne slapove i pregrade.
Nacionalni park Krka proglašen je 1985. god. Rijeka Krka je krški fenomen, koja, probijajući se prema moru, oblikuje brojna jezera, slapove i brzace. Nacionalni park Krka prostire se na površini od 142,2 km2. a od toga vodene površine pokrivaju 25,6 km2. Rijeka Krka nastala je od većih potoka, koji su se kod Knina spojili u jedan riječni tok. Krka je bogata manjim i večim slapovima. Devet kilometara nizvodno od Knina je 20m visoki slap Bilušić, slijedi Brljan 15m, Manojlovac 52m i Roški slap 25m. Na otoku Visovcu na istoimenom jezeru koji se nalazi između dva najljepša slapa - Roški slap i Skradinski buk - nalazi se franjevački samostan s vrijednom knjižnicom. Skradinski buk su živopisni slapovi na rijeci Krki, a voda se prelijeva u kaskadama preko 17 sedrenih barijera - najveći pad je 45 m. U Nacionalnom parku Krka su i manastir Krka, srednjevjekovne utvrde Trošenj i Nečven te slikoviti antički gradić Skradin.
U rijeci Krki obitava oko 18 vrsta riba, među kojima je 10 endema. Brojnost ptica uvrštava Nacionalni park Krka u ornitološki najvrijednija područja Europe.
Na rijeci Krki se može kupati, unajmiti motorni čamac za vožnju uzvodno sve do Roškog slapa, kanjonskim koritom rijeke, a kanjoni su negdje visoki i do 200m, do jezera Visovca s otočićem te dalje do Roškog slapa.
U okolinom mjestima Skradinu, Kninu ili Primoštenu možete pronaći smještaj u apartmanima, sobama ili pansionima. Manja mjesta koja se nalaze u samoj blizini Nacionalnog parka rijeke Krke su Kistanje, Vrbnik, Puljane, Čitluk, Mratovo, a u svakom od njih ćete pronaći smještaj ili pokoji restoran. Šibenik i Vodice nalaze se 30-tak kilometara udaljeni od Nacionalnog parka Krka. Hoteli u Nacionalnom parku Krka smješteni su u okolici i nude potpunu uslugu od tenis terena, restorana, konoba, caffe barova.. U Nacionalnom parku Krka zabrenjen je lov i ribolov, ali je zato okolina pogodna za lovni turizam i ribolov. Seoski turizam nudi smještaj u apartmanima ili pansionima, ali i mogućnost prehrane.

 

Nacionalni park Krka - Hoteli, apartmani, turistička naselja, vile sa bazenom