...
...
 
 

Veli Lošinj

 

U uskoj  uvali na jugoistočnoj strani Lošinja, podno brda Sv.Ivan  smjestio se Veli Lošinj. Od administrativnog središta, Malog Lošinja udaljen je 3km. Poput Malog, Veli Lošinj je također povezan sa kopnom trajektnim linijama. Po broju stanovnika, oko 1000, treće je naselje po veličini  u cresko-lošinjskom arhipelagu.

Prvi se put Veli Lošinj spominje pod imenom Velo selo 1398.  čija je jezgra nastala oko crkve SV. Nikole iz XIV.  Početna struktura naselja bila je rastresenog tipa. Kuće su bile poredane prema položaju poljoprivrednog zemljišta a ne u odnosu na ulične linije. Kako bi se obranili od gusarskih napada na luku i samo stanovništvo, mještani  u XV. st. podižu obrambenu kulu. Kula je uzeta kao zaštitni znak za Velelošinjski grb. Amfiteatralan oblik naselje, obuhvativši velološinjski zaljev,  poprima u XVII. st.  Iz centra vode dvije glavne ulice od kojih jedna vodi u Velo selo, a druga do južne luke i naselja Rovenska gdje se razvija ribarsko naselje s malim kamenim kućama.

Današnja glavna crkva je ona Sv.Antuna Pustinjaka koja se nalazi tik uz obalu, a izgrađena je na mjestu prve manje crkve iz XV. st. Početkom XVII st. crkvica se ruši i gradi nova, koja se 1774. g. pregrađuje iz temelja i gradi današnja u raskošnom baroknom stilu.  Crkva je i svojevrstan muzej jer se u njoj nalazi najbogatija galerija slika talijanskih majstora na kvarnerskim otocima.

U blizini luke u Velom Lošinju nalazi se crkva Sv.Marije (Gospe od anđela) koja je izgrađena 1510., a u njoj se također čuva vrijedna zbirka venecijanskih majstora. Smatra se da je jednu od slika naslikao slavni Tizian.

Iako se Veli Lošinj ne može svrstati pod grad, njegov izgled definitivno asocira na taj tip naselja.  Visoke lijepe kuće te raskošne vile bogatih brodovlasnika i kapetana daju posebnu notu elegancije i otmjenosti. Ispred današnje bolnice, u velelošinjskom parku, nalazi se više od 200 botaničkih vrsta koje su sa svojih putovanja donosili pomorci te je šetnja ovim parkom poseban doživljaj.

Iako znatno manje od Malog Lošinja, Veli Lošinj također ima dobru ponudu turističkog smještaja u hotelima i apartmanima. Sportsko-rekreativni sadržaji koji nude su tenis, minigolf, jedrenje, ronjenje i sportski ribolov.  U restoranima se nude domaći i međunarodni specijaliteti, a u kafićima na rivi možete uživati u suncu, moru i zvukovima prirode. 

 

Veli Lošinj - Hoteli, apartmani, turistička naselja, vile sa bazenom